Kodex kvality

Každý spolupracovník, kterého najdete na stránkách profifp.cz, je od začátku našeho vzdělávacího systému důsledně školen a veden k tomu, aby se řídil tímto kodexem kvality profesionálního finančního poradce:

Přístup ke klientovi

 • Na prvním místě je vždy klientova spokojenost, maximalizace jeho užitku v každém okamžiku života s ohledem na jeho priority.
 • Hlavním zájmem naší dlouhodobé spolupráce je komplexní vyřešení všech přání klienta na základě jejich podrobné analýzy.
 • Tvorba každého projektu vyžaduje koncepční a inteligentní přístup, jen tak nalezneme optimální řešení.
 • Finanční produkt je v projektu pouze nástrojem k dosažení cílů klienta, podstatný je fungující projekt jako celek.
 • Poradce se snaží o individuální přístup ke klientovi, zároveň je schopen s každým klientem otevírat zásadní témata (bydlení, zabezpečení budoucnosti, zajištění příjmu, rezervy) a přiblížit mu jejich řešení.

Tvorba projektu a přístup k poradenství

 • Projekt je vždy doslova ušit na míru konkrétnímu klientovi podle zadání z analýzy.
 • Při jeho tvorbě poradce zvažuje několik možných variant a jejich porovnáním se dobere k optimálnímu řešení a to prezentuje klientovi.
 • Klient získá koncepci projektu, charakteristiku doporučených produktů a věcné zdůvodnění výhodnosti celého plánu – co konkrétně klientovi přináší a řeší.
 • Poradce je ve svých propočtech a prognózách spíše konzervativní a vychází z dlouhodobých průměrných hodnot, realistických údajů (dosahované zhodnocení, úrokové sazby, inflace apod.)
 • Klient přesně ví, co si s sebou v projektu odnáší, jak produkty fungují, jaké jsou poplatky, možnosti výběru / přerušení / ukončení / změn v průběhu trvání smluv atd.

Vzdělávání a týmová práce

 • Poradce se neustále vzdělává a doplňuje své znalosti v oblasti osobních a rodinných financí.
 • K systematickému vzdělávání využívá certifikací nutných pro tuto činnost, účastí na pravidelných odborných školeních partnerů a týmových poradách.
 • Svým aktivním přístupem k obohacování svých znalostí významně přispívá k synergickým efektům pro know-how celého týmu poradců ProfiFP.
 • Nabyté zkušenosti ověřené vlastní praxí předává do svého týmu spolupracovníků.
 • aktuální informace z finančního trhu a je schopen je pro klienta kdykoli na správném místě vyhledat.TOPlist