Postup spolupráce klienta a poradce ProfiFP

     Aby mohl poradce ProfiFP připravit pro klienta kvalitní finanční plán, jsou jednotlivé kroky spolupráce ve většině případů následující:

Kontakt, domluvení termínu schůzky

     Nejčastěji kontaktuje poradce ProfiFP svého klienta telefonicky na základě jeho předchozího souhlasu. Jedná se o standardní způsob rozšiřování služby, kdy spokojený klient doporučí svým vybraným známým svého poradce.

     Velkou výhodou pro budoucí klienty poradců ProfiFP je, že mohou svého poradce poznat ještě dříve, než dají souhlas s předáním svého telefonního čísla. Poradce tedy vždy volá lidem, kteří jeho telefonát již očekávají.

Představení poradce, analýza finanční situace klienta   (1.schůzka)

     Na první schůzku v kanceláři by měl klient přijít dobře připraven (viz. správný klient). Poradce představí sebe a svou práci a společně s klientem vypracují analýzu finanční situace klienta, která je nutná pro zpracování individuálního finančního plánu. Poradce se nejen ptá, ale také upozorňuje na různá rizika a příležitosti.

     Důležité jsou zejména tyto základní body - dlouhodobé investice, financování bydlení, zajištění příjmu a státní výhody. V těchto bodech jde v průběhu celého života o velké peníze a dobré informace mohou klientovi vydělat nebo ušetřit bez nadsázky miliony.

     V závěru analýzy poradce probere s klientem možnosti doporučení své služby.

Prezentace finančního plánu, realizace administrativy   (2.schůzka)   

     Na druhé schůzce představí poradce koncepci finančního plánu, vysvětlí úlohu jednotlivých produktů a zdůvodní výběr konkrétních finančních společností. Díky nezávislosti na jednotlivých společnostech jsme schopni vytvořit komplexní řešení s maximální přidanou hodnotou pro klienta.

     Pokud bude řešení odpovídat představě klienta, pak již na této schůzce bez problémů vyřídíme veškerou potřebnou administrativu. Klient tedy ušetří mnoho času, který by jinak strávil zjišťováním a hodnocením nabídek jednotlivých finančních domů.

     U složitějších finančních plánů je možné na vyžádání klienta vytvořit přehledný šanon, kam se založí nové i stávající smlouvy klienta.

     Klient neplatí poradci ProfiFP žádný finanční poplatek za tuto službu, pouze předá poradci kontakty na své známé, kteří si prostudovali ProfiFP.cz a stojí o setkání s poradcem. Kontakty nejsou povinností, ale nejlepším vyjádřením spokojenosti a odměnou pro poradce.

Dlouhodobý servis

     Podepsáním smluv naše jednání s klientem rozhodně nekončí, tak jak to bývá u dealerů pojišťoven, apod. Naopak startuje dlouhodobá spolupráce. Poradce informuje klienta v případě, že se na trhu objeví zajímavá novinka. Klient má možnost poradci kdykoliv zavolat a poradit se s ním ohledně svých financí. Na této spolupráci tedy vydělávají obě strany.

     Pokud se Vážený kliente setkáte s poradcem zaštiťujícím se stránkami ProfiFP.cz a jednání s ním bude probíhat výrazně odlišně od výše popsaného, pak prosím informujte autora konceptu ProfiFP.cz Jana Hamra.
TOPlist